Verzekeringen

Naast het afsluiten van de hypotheek is het belangrijk om te kijken of alle risico’s rondom de woning en de hypotheek goed zijn afgedekt. Het gaat dan om risico’s zoals: - Overlijden - Arbeidsongeschiktheid - WW Wij brengen voor u in kaart of u de kosten van de hypotheek kunt blijven betalen indien één van bovengenoemde risico’s zich voordoet en adviseren u over het afdekken van dit risico. Dit zodat u nu en in de toekomst onbezorgd kunt blijven wonen.